CreaM

Wewnętrzna inkubacja pomysłów.

Organizacje, które chcą wzmocnić swoją linię produktową oraz zwiększyć wydajność pracy posiadanych zasobów ludzkich powinny prowadzić programy, które pozwalają na zaangażowanie pracowników średniego i niższego szczebla we współudział w rozwoju organizacji. Dlatego przeprowadzenie wewnętrznego inkubatora to bardzo dobre narzędzie, które pozwala na zmotywowanie pracowników, poprzez zgodę na prowadzenie przez nich projektów zgodnych z ich zainteresowaniami. To także sposób na optymalne wykorzystanie potencjału drzemiącego w zasobach opłacanych przez firmę do poszerzenia oferty i rozwoju na rynku.

CreaM to nnowacyjna niedyrektywna metoda pracy z osobami indywidualnymi, grupami, zespołami i całymi systemami pozwalająca wypracować najbardziej pożądane efekty, które w danym momencie i/lub długofalowo przełożą się na efektywność biznesową organizacji. Niedyrektywny charakter rozmów, spotkań, warsztatów pozwala osobie i całym grupom decydować nad czym chcą pracować i jak chcą to realizować.

W ramach programu największa uwaga koncentruje się na przekładaniu zdobytej wiedzy na działania. Na zastosowanie jej w konkretnym, dobrze sprecyzowanym otoczeniu i środowisku. Ucząc, pracujemy nad najlepszymi praktykami i sposobami ich wdrożenia w firmie.
Nazwaliśmy nasz program „CreaM” ponieważ nasz claim „Create and Make”, to odzwierciedlenie jego idei – tworzenia i wdrażania. Do tego cream, oznacza śmietankę, czyli crème de la crème wszystkich kreatywnych i dobrze rokujących pomysłów na nowe przedsięwzięcia w Twojej organizacji.

Już wkrótce więcej informacji na temat programu.