Knowledge Transfer

Wiedza jest zasobem strategicznym,
a jej przepływ stanowi przewagę konkurencyjną.

Specyfika dzisiejszego rynku powoduje, iż wprowadzamy coraz to nowsze i innowacyjne produkty, których sukces uzależniony jest od wiedzy klientów na temat sposobów z ich korzystania. Już sam proces ich tworzenia niejednokrotnie wymaga zderzenia wiedzy kilku grup specjalistów. Kontrolowany transfer wiedzy w obu przypadkach to jeden z kluczowych czynników przewagi konkurencyjnej. Tylko jej swobodny przepływ może generować nowe rozwiązania i idee.
Poniżej przykłady zastosowań:

KTa

Przykład1: Posiadasz innowacyjną platformę handlową, przez którą Twoi klienci sprzedają produkty/usługi. W zaprojektowanym procesie, otrzymują wiedzę na temat obsługi platformy, połączoną z kompleksową wiedzą o handlu, specyfice branży oraz najlepszych praktykach. Efekt? Rośnie sprzedaż dzięki wzrostom kompetencji Twoich klientów, którzy w pełni świadomie korzystają z możliwości platformy oraz wykorzystują szanse branży, dzięki przepływowi najświeższej wiedzy od ekspertów.

KTb

Przykład2: Sprzedajesz poprzez własne siły sprzedaży, produkty będące zaawansowanym wsparciem dla sektora przemysłu. Proces zaczynamy od transferu najświeższej wiedzy o trendach, metodach sprzedaży oraz specyfice produktu do wewnętrznych zasobów firmy. Następnie organizujemy serię innowacyjnych wydarzeń wykorzystujących narzędzia MCED z ekspertami branży dla Twoich aktualnych klientów oraz potencjalnych. Dzięki temu aktywizujemy obecnych oraz pozyskujemy nowych. Klienci po otrzymaniu najświeższej wiedzy są świadomi korzyści wynikających z Twoich rozwiązań, zgłaszają na nie zapotrzebowanie, co przy jednoczesnym wzroście kompetencji Twoich handlowców powoduje wzrost sprzedaży.

KTb

Przykład3: Transfer wiedzy od światowych ekspertów na kluczowe wewnętrzne zasoby organizacji jest również doskonałym narzędziem na kreowanie nowych produktów, wyznaczanie kierunków rozwoju czy zdobywanie nowych rynków. Nasze procesy rozwoju MCED z wykorzystaniem transferu wiedzy kreują rozwiązania pomagające w osiąganiu odpowiedniego poziomu innowacyjności.

Każdy proces z wykorzystaniem narzędzi MCED, polegający na transferze wiedzy, projektujemy indywidualnie, w zależności od branży i aktualnej sytuacji organizacji. Chcesz dowiedzieć się jak możemy Cię wesprzeć? Skontaktuj się z nami.