MCED

Innowacja w outsourcingu MCE.

MCED to metoda ciesząca się coraz większa popularnością, zdobywająca coraz większą liczbę zwolenników w pionie top management największych organizacji. Metoda ta wspiera najczęściej działy sprzedaży, marketingu, hr i pr w obszarach online oraz offline, wykorzystując narzędzia:

Spotkania zarządu, menadżerów, osób decyzyjnych. Szkolenia i meetingi grup eksperckich.

Spotkania mające na celu przyśpieszenie procesu decyzyjnego czy ułatwienie podjęcia decyzji.

Spotkania służące przekazaniu wiedzy eksperckiej.

Intensywnie stosowane w projektach rozwojów zasobów wewnętrznych.

Konferencje, kongresy, konwencje.

Wydarzenia obejmujące specjalistyczną wiedzę, służące do budowania nowych kanałów komunikacji oraz dystrybucji.

Wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty, hakatony.

Stanowią skuteczne narzędzie pozyskiwania wartościowych kontaktów.

Wszelkiego rodzaju imprezy, wystawy, gale, wydarzenia, mające na celu budowanie świadomości marki/produktu/usługi, jak i uatrakcyjnienie ich wizerunku.

Budują relację oraz zwiększają zasięg.

Stanowią narzędzia wprowadzania nowych produktów/usług na rynek lub na nowe rynki.

Kluczowa innowacja modelu MCED.

Oznacza projektowanie rozwiązań w odpowiedzi na konkretne potrzeby organizacji. Pozwala projektować rozwiązania w kontekście celów poszczególnych działów/departamentów z uwzględnieniem kluczowych celów organizacji.

Integracja oraz synergia poszczególnych działań daje wymierne, mierzalne efekty.

Projektowanie procesów rozwoju i komunikacji biznesowej wykorzystujących zestaw narzędzi MCED to zupełnie nowatorskie wykorzystanie znanych formatów w nowych obszarach (m.in.: pozyskiwanie klientów, komunikacja z nie-klientami, aktywizacja klientów, rekrutacja talentów itp.). Korzystając z naszego bogatego doświadczenia, najświeższej wiedzy oraz zaplecza globalnych kontaktów – nasi klienci zdobywają a często wręcz tworzą nowe rynki.

Zobacz jak działa MCED w praktyce, dołącz do nas na LinkedIn: