Networking Solutions

Ułatwiamy budowanie sieci kontaktów.

Procesy rozwoju, których elementem są wydarzenia posiadające charakter networkingowy, projektujemy w oparciu o autorskie narzędzie ułatwiające efektywne budowanie sieci kontaktów. Networking jako nieustanne budowanie relacji i umiejętne korzystanie z jego możliwości, jest uznawany przez światowych autorytetów w dziedzinie innowacji (np.: Hal B. Gregersen) za jeden z podstawowych umiejętności prowadzących do bycia innowacyjnym. Nasze rozwiązania pomagają zarówno doświadczonym osobom oraz tym, którzy nie posiadają cech ułatwiających kontakt z otoczeniem.

Przykładowy proces projektowania wydarzenia wspierającego networking:


Biznes to obopólne rekomendowanie usług i dzielenie się wiedzą. Kontakty networkingowe opierają się na wzajemnym zaufaniu. Kluczowe jest budowanie długotrwałych relacji opartych na obustronnych korzyściach – ułatwiamy początek tego procesu. Projektujemy wydarzenia, które zapoznają ze sobą odmienne środowiska w jasno zdefiniowanych celach, dając mierzalne efekty. Dobrze zaprojektowana i zrealizowana koncepcja networkingu w trakcie eventu, bywa cenniejsza niż samo wydarzenie – najlepszym przykładem niech będzie artykuł podsumowujący organizowaną przez nas konferencję, w której projektowaliśmy wsparcie networkingu międzynarodowego ekosystemu startupowego:

„Ważniejszy od sal konferencyjnych był jednak hol przed nimi. To tutaj nawiązywane były nowe kontakty biznesowe…”